Technologie

Co je suchý led?


Suchý led je pevné skupenství plynného oxidu uhličitého CO ₂ s teplotou -79 ° C. Oxid uhličitý se v přírodě nachází v plynné formě. Je netoxický a bez zápachu. Využívá se na sycení nápojů, kterým dodává svěží chuť a prodlužuje jejich dobu spotřeby. Suchý led mj. nachází využití také v potravinářském průmyslu na ochlazování potravin nebo ve zdravotnictví.

Jak se suchý led vyrábí?
Suchý led se vyrábí z plynného CO ₂ změnou tlaku. Plynná forma CO ₂ je nejprve převedena do kapalného skupenství. Tlak kapalného CO ₂ se následným přečerpáváním přes dávkovací ventil prudce sníží, což zároveň způsobí i jeho výrazný pokles teploty až na -79 ° C. Extrémně ochlazení vytvoří snehovitú konzistenci, která se v Peletizéri tlakem pístu protlačuje přes otvory s průměrem 3mm, čímž vznikají pelety suchého ledu.

Čištění suchým ledem
Čištění - otryskávání suchým ledem je moderní metoda průmyslového čištění. Proces čištění využívá tři základní faktory: kinetickou energii, termální šok a sublimaci. Na konci procesu zbývá jen odstraněna nečistota a žádný další sekundární odpad. Tím je metoda čištění - tryskání suchým ledem efektivní, šetrná k čištěným materiálům a zároveň ohleduplná k životnímu prostředí.

 

Proces čištění využívá kombinaci tří základních faktorů:

1. Kinetická energie
Pelety suchého ledu jsou prostřednictvím stlačeného vzduchu unášeny na znečištěnou plochu. Jejich rychlost před dopadem na povrch může přesahovat rychlost zvuku.

2. Termický šok
Znečištěná vrstva po prudkém ochlazení peletami suchého ledu (-79 ° C) křehne a postupně se uvolňuje.

3. Sublimace
Dopadujúce pelety suchého ledu při kontaktu se znečištěným povrchem mění své skupenství z pevného na plynné, přičemž prudce znásobí svůj objem o 700 až 800x. Tento explozivní efekt dokonale odstraní znečištění bez poškození čištěného povrchu. Uvolněné nečistoty jsou unášeny od povrchu dalšími peletami a tlakem vzduchu.

Pelety CO ₂ se po sublimaci odpaří a po čištění zůstává jen uvolněná nečistota, která se jednoduše odstraní.

 

Výhody čištění suchým ledem:


Neabrazivní způsob čištění
Suchý led má ideální abrazivní vlastnosti. Dokonale odstraňuje nečistoty, přičemž k čištěnému povrchu zůstává šetrný a nepoškozuje jej.

Suchý proces s minimálním odpadem
Pelety suchého ledu se při čištění ihned odpařují - sublimují. Po čištění proto nezbývá žádný sekundární odpad, pouze odstraněny zbytky nečistot, které se jednoduše zametou, nebo vysají. Pro nevodivé vlastnosti je vhodný i na čištění elektrických zařízení.

Rychlost a efektivita
Tryskání suchým ledem minimalizuje potřebu demontáže částí strojů a zařízení, čímž výrazně zkracuje délku prostojů a případné odstávky. Zároveň se snižují náklady na finančně náročné chemické přípravky, následné odstraňování čistících médií a jejich likvidaci.

Ekologické čištění
Technologie čištění suchým ledem využívá jen netoxický oxid uhličitý se stlačeným vzduchem, čímž je maximálně šetrná k životnímu prostředí a vhodná na čištění v potravinářském průmyslu. Během čištění nejsou uvolňovány žádné nebezpečné chemické látky, což mimo jiné významně zvyšuje ochranu zdraví zaměstnanců.

Všestranné využití
Jedinečné vlastnosti technologie otryskávání suchým ledem ji předurčují jako univerzální metodu čištění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice ... atd..

Nahoru

Tryskací médium

 


Aplikaci tryskání v dříve nemyslitelných případech umožnilo užití suchého ledu –
pevného oxidu uhličitého – jako tryskacího média namísto klasických prostředků
jako písku, ocelových nebo skleněných kuliček.


Pro tryskání je suchý led vyráběn ve formě pelet – válečků o průměru 3 mm a
délce asi 8 mm.


Pevný oxid uhličitý má řadu vlastností, které z něj činí vynikající tryskací médium.


l teplota pelet je –79°C, teplota proudu tlakového vzduchu s peletami se
většinou pohybuje kolem –25°C. To způsobuje zkřehnutí nečistot a vlivem
takto vznikajícího pnutí dochází k jejich narušení


l pelety bezprostředně po dopadu na čištěný povrch sublimují – přecházejí
přímo do plynného skupenství – do atmosféry; proto nezůstávají po použití
ležet rozptýleny kolem místa aplikace jako klasická tryskací média


l tvrdost pelet umožňuje čistit bez poškození i relativně choulostivé povrchy jako
smalty, lakované plasty, izolované vodiče a podobně


l suchý led je opravdu suchý – nevnáší na povrch ani stopy vlhkosti.
Pelety suchého ledu jsou dodávány v izolovaných termoboxech o hmotnostech
náplně 40 až 400 kg pelet.

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Jméno: Petr Satinský

Telefon: +420 774900083

E-mail: satinsky@co2jet.cz

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Nahoru

Video ukázka

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Video ukázka

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player